Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Archiwum

Informacja o odwołaniu lekcji

Szanowni Państwo,

W związku z rekomendacją Organu  Prowadzącego by wszystkie szkoły zostały zamknięte
w dniach 11-24.03.2020 r.,  zawieszam prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w dniach 11-24 03.2020 r. Decyzję podjęto aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zalecana droga kontaktu ze szkołą jest forma mailowa, telefoniczna lub przez dziennik elektroniczny. W obecnej sytuacji pracownicy szkoły są również narażeni na zainfekowanie. Na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. „0”,  przebiega zgodnie z harmonogramem, składanie wniosków jest możliwe w sekretariacie szkoły.

 

Magdalena Katarzyńska-Radomska

Dyrektor Szkoły

Samorząd uczniowski- archiwum

dzialamy_wspolnie

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmie­wał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku[Janusz Korczak]

CO NAM DAJE SAMORZĄD?

Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW:

 • Wpływ na swoje najbliższe otoczenie – spędzacie w szkole mnóstwo czasu, więc to bardzo dobrze, że możecie współdecydować o tym, jak będzie ona funkcjonować.
 • Poprawę komunikacji – dzięki działającemu samorządowi wiecie, co się dzieje w szkole, polepsza to atmo­sferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.
 • Możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce – poza zdobywaniem wiedzy na tradycyjnych lekcjach – możecie rozwijać umie­jętności pracy w grupie, ko­munikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji.
 • Naukę negocjacji i autopre­zentacji – możecie uczyć się negocjowania, hie­rarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów oraz tego w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić swoje pomysły i uwiary­godnić siebie.

Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI:

 • Sprzyja budowaniu partnerskich sto­sunków z młodzieżą, a to z ko­lei pomaga w unikaniu ostrych konfliktów, zaogniania sporów.
 • To dobra lekcja de­mokracji w praktyce – młodzi ludzie uczą się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Uczniowie najlepiej znają swo­je problemy i mechanizmy ich powstawania, dlatego obda­rzona zaufaniem grupa mło­dzieży, zwłaszcza w bardzo dużych szkołach, często jest w stanie zapobiegać im lub rozwiązywać je skuteczniej.
 • Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bar­dziej zmotywowani do nauki.
 • Dla niektórych uczniów, któ­rym nauka sprawia więcej trudności, działanie w SU daje możliwość odnalezienia swo­ich talentów i „bycia dobrym” w innych obszarach niż wyma­gana programem wiedza.
 • Uczniowie działający w SU częściej odkrywają zalety pra­cy w grupie, nie tylko w ra­mach SU, ale także podczas lekcji w klasie.

 

 (Na podstawie „Przewodnika dla opiekunów samorządów uczniowskic” wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – opracowała Kinga Wojciechowska)

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

 

 1. Kampania wyborcza

 

Kampania wyborcza do SU trwała od 1.10. – 7.10.2015r.

W wyborach mógł kandydować każdy uczeń Zespołu Szkół z klas IV – VI SP 25 oraz I – III G 41

ZGŁOSIŁO SIĘ 18 KANDYDATÓW!

Wybory odbyły się w dniu 8.10.2015r.

 

 1. Wyniki wyborów

 

Wyniki wyborów zostały ogłoszone podczas uroczystego apelu z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Oddano 288 głosów, w tym 277 ważnych.

 

 

Jakub Szymanowski 5b 17

Gracjan Falkowski 5b 19

Filip Józefiak 5b 32

Zuza Handkowska 5b 15

Kacper Cyl 5c 25

Oliwia Wilczyk 6a 47

Kajtek Szafrański 1b G 21

Paweł Nowak 1b G 45

Rafał Michalski 1d G 11

Robert Włodarczyk 1d 18

Piotr Rurek 2a G 70

Wiktoria Cielaszyk 2b G52

Natalia Polowy 2c G 56

Wiktoria Pietlicka 2c G112

 1. Zawierucha 3b G 26
 2. Orsztynowisz 3c G 102

Witold Rybarczyk 3c G 31

Paulina Rakowska 3d G 27

 

SKŁAD  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun Samorządu:

Karolina Kolasa

 

Przewodniczący:

Mikołaj Nowicki, klasa IIIA GM

 

Wiceprzewodniczący:

Oliwia Ćwiertnia, klasa IVE SP, Angelika Golak, klasa IIC GM.

 

Członkowie:

Gracjan Falkowski, klasa 7B SP, Julia Masztalerz, klasa 7C SP, Martyna Wawrzyniak, klasa 7C SP.

 

Pozostałe osoby startujące w wyborach będą bardzo mile widziane podczas spotkań SU.

 

 

 

Historia szkoły

 

105 Lat Szkoły

 

 

 

100 Lat Szkoły

 

Próby Sprawnościowe

Próby Sprawnościowe odbędą się 12 i 14 Marca o godzinie 16:30

w Naszej Szkole w Sali Gimnastycznej (Budynek A)

 


 

 

 

Noc Naukowców 2018

Noc pełna niezapomnianych wrażeń zbliża się dużymi krokami!

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na Świetlisty Pokaz Doświadczeń Chemicznych

Kiedy? 28 września 2018
O której? 20:00
Gdzie? Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, Kampus Morasko – Patio w segmencie A
Z kim? Zainteresowani uczniowie na pokaz przyjeżdżają pod opieką rodziców, opiekunów
prawnych.

II wystawa pocztówek pt.: „Poznańskie podróże w czasie”!

W holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 16/18 , nasza szkoła prezentuje wystawę pt.: „Poznańskie podróże w czasie”. Ekspozycja składa się z 235 kartach pocztowych, ukazujących historię Poznania.

Wystawa to osiem plansz o wymiarach 100 cm / 70 cm, na stelażach. Poszczególne plansze przedstawiają dzieje ważniejszych miejsc naszego miasta. Tytuły poszczególnych części ekspozycji to:

 1. „Poznańskie podróże w czasie – Ratusz”
 2. „Poznańskie podróże w czasie – Stary Rynek”
 3. „Poznańskie podróże w czasie – plac Wolności”
 4. „Poznańskie podróże w czasie – ul. Św. Marcin”
 5. Poznańskie podróże w czasie – Ostrów Tumski”
 6. „Zniszczony Poznań 1945”
 7. „Poznań wieczorem i nocą”
 8. „Poznań z góry”

Wystawa trwać będzie od 1.08.2018 r. do 9.08.2018 r.

PÓŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE

W dniach od 02.07-6.07 i 09.07-13.07 w naszej szkole we współpracy z Radą Osiedla Wilda zostały zorganizowane letnie półkolonie.

Każdego dnia na dzieci czekały liczne atrakcje i wycieczki. Zwiedziliśmy między innymi Laboratorium Szkoły Przyszłości, w której mogliśmy poeksperymentować i pograć w innowacyjną grę dźwiękową, posłuchać legend i gwary poznańskiej w Blubrach 6D,  czy  tworzyć niesamowite konstrukcje z klocków lego z przedstawicielami Bricks 4 Kids.
Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas : )