Nauczyciele Szkoły Podstawowej

Karolina Antczak-Kowalska

Agnieszka Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Łukasz Bolewski – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Izdebska-Mąka –wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Kinastowska- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Beata Koleśniczenko -nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Bożyńska- geografia, świetlica

Izabela Dudzińska- świetlica

Joanna Dura- wychowanie przedszkolne, świetlica

Hanna Gintrowicz- zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Hałas- wychowanie przedszkolne

Bartosz Giwerski – religia, informatyka, historia

Błażej Janusz – nauczyciel wspomagający

Robert Jedynowicz – język angielski

Hanna Kościelniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Renata Kunza – religia

Stefan Macioł – wychowanie fizyczne

Elżbieta Mager – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Barbara Meloch–edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Jacek Mencel – zajęcia rewalidacyjne

Bożena Owczarek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Artur Pacanowski – wychowanie fizyczne

Agata Płaczkowskanauczyciel wspomagający

Małgorzata Przygórska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Waldemar Rataj – wychowanie fizyczne, trener

Elżbieta Rennert – wychowanie fizyczne

Joanna Selewska -edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Sieczka – wychowanie fizyczne

Aleksandra Sobieska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkole, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Sosińska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Sylwia Werner – nauczyciel wspomagający

Magdalena Bartkowiak – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Kinga Białkowska – przyroda, geografia

Andrzej Boguta – fizyka

Joanna Brendel – język polski

Barbara Czerwińska – język polski

Agnieszka Czerwińska- edukacja wczesnoszkolna

Anita Garsztka -nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Aneta Gryska-Prymula – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Karolina Harasimowicz – język angielski

Kinga Haremza – matematyka

Małgorzata Hoffmann – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Anna Kopiecka – nauczyciel wspomagający, historia

Patrycja Kowalczyk – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Kujawa – języka angielski, język niemiecki

Renata Kunza – religia

Joanna Kwaśnik – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Monika Łukaszewicz – religia

Magdalena Matczak – język polski

Marta Matuszak – język polski

Jacek Mencel – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Piotr Napiórkowski – wychowanie fizyczne, trener

Weronika Napiórkowska – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

Patrycja Jernas-Maryniak – rewalidacje

Małgorzata Kaniewska- wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Kardasz- nauczyciel wspomagający, świetlica

Adrian Kozan – wychowanie fizyczne

Marcella Kwiatkowska- zajęcia rewalidacyjne

Daria Łagodzińska – język angielski

Blanka Matela – zajęcia rewalidacyjne

Joanna Meller- świetlica

Katarzyna Michalczyk – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Mikołajczak-Dobrowolska

Anna Moszczeńska- informatyka

Krystyna Nędza- edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica

Monika Pawłowska- nauczyciel wspomagający

Hanna Prędka – biologia

Anna Przygocka- świetlica

Małgorzata Rosalska – doradztwo zawodowe

Anna Sakiewicz – technika, nauczyciel wspomagający

Mariusz Sękowski – matematyka

Monika Telążka – język polksi

Anna Urbańska – zajęcia rewalidacyjne

Mateusz Walczak- geografia, świetlica

Anna Woch-Kmiecia- język niemiecki

Joanna Wróblewska- świetlica

Renata Zientek – historia

Anna Pawlak – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Alina Pieniężna – historia, etyka

Anna Rymaniak – muzyka, zajęcia rewalidacyjne

Paweł Sosinko – historia, wiedza o społeczeństwie

Beata Turkot – chemia, przyroda

Dagmara Wandachowicz – plastyka, zajęcia artystyczne

Anna Zimowska – matematyka

Ewelina Świerczyńska- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

 

 

Świetlica

Maria Wawrzyniak – kierownik świetlicy

Bożyńska Agnieszka

Izabela Dudzińska

Joanna Dura

Agnieszka Kardasz

Joanna Meller

Krystyna Nędza

Anna Przygocka

Sylwia Stencel

Mateusz Walczak

Joanna Wróblewska

 

Biblioteka

 

Małgorzata Wajnor

Małgorzata Grzechowiak

Renata Zientek

 

Psycholog szkolny

Karolina Kolasa-Nowak

Zuzanna Bazydło-Włodarek

Pedagog szkolny

Anita Garsztka

Kinga Wojciechowska-Kostka