Nauczyciele Szkoły Podstawowej

Karolina Antczak-Kowalska

Karol Bielski

Agnieszka Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Łukasz Bolewski – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Izdebska-Mąka –wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Kinastowska- obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Beata Koleśniczenko -obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Bożyńska

Izabela Dudzińska

Joanna Dura

Hanna Gintrowicz

Małgorzata Grzechowiak

Magdalena Hałas

Bartosz Giwerski – religia, informatyka, historia

Błażej Janusz – nauczyciel wspomagający

Robert Jedynowicz – język angielski

Hanna Kościelniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Renata Kunza – religia

Stefan Macioł – wychowanie fizyczne

Elżbieta Mager – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Barbara Meloch–edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Jacek Mencel – zajęcia rewalidacyjne

Bożena Owczarek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Artur Pacanowski – wychowanie fizyczne

Agata Płaczkowskaobowiązki nauczyciela wspomagającego

Małgorzata Przygórska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Waldemar Rataj – wychowanie fizyczne, trener

Elżbieta Rennert – wychowanie fizyczne

Joanna Selewska -edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Sieczka – wychowanie fizyczne

Aleksandra Sobieska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkole, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Sosińska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Sylwia Werner – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Magdalena Bartkowiak – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Kinga Białkowska – przyroda, geografia

Andrzej Boguta – fizyka

Joanna Brendel – język polski

Barbara Czerwińska – język polski

Anita Garsztka – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Aneta Gryska-Prymula – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Karolina Harasimowicz – język angielski

Kinga Haremza – matematyka

Małgorzata Hoffmann – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Anna Kopiecka – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Patrycja Kowalczyk – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Kujawa – języka angielski, język niemiecki

Renata Kunza – religia

Joanna Kwaśnik – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Monika Łukaszewicz – religia

Magdalena Matczak – język polski

Marta Matuszak – język polski

Jacek Mencel – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Piotr Napiórkowski – wychowanie fizyczne, trener

Weronika Napiórkowska – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

Patrycja Jernas-Maryniak – rewalidacje

Małgorzata Kaniewska

Agnieszka Kardasz

Adrian Kozan – wychowanie fizyczne

Marcella Kwiatkowska

Daria Łagodzińska – język angielski

Blanka Matela – zajęcia rewalidacyjne

Joanna Meller

Katarzyna Michalczyk – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Mikołajczak-Dobrowolska

Anna Moszczeńska- informatyka

Krystyna Nędza

Monika Pawłowska

Hanna Prędka – biologia

Anna Przygocka

Małgorzata Rosalska – doradztwo zawodowe

Anna Sakiewicz – technika, nauczyciel wspomagający

Mariusz Sękowski – matematyka

Monika Telążka – język polksi

Anna Urbańska – zajęcia rewalidacyjne

Mateusz Walczak –

Kamila Winter

Anna Woch-Kmieciak

Joanna Wróblewska

Renata Zientek – historia

Anna Pawlak – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Alina Pieniężna – historia, etyka

Anna Rymaniak – muzyka, zajęcia rewalidacyjne

Paweł Sosinko – historia, wiedza o społeczeństwie

Beata Turkot – chemia, przyroda

Dagmara Wandachowicz – plastyka, zajęcia artystyczne

Anna Zimowska – matematyka

 

 

Świetlica

Maria Wawrzyniak – kierownik świetlicy

Agnieszka Czerwińska

Anna Przygocka

Sylwia Stencel

Ewelina Świerczyńska

Joanna Wróblewska

Karolina Samuel

 

 

Biblioteka

 

Małgorzata Wajnor

Renata Zientek

 

Psycholog szkolny

Karolina Kolasa

 

Pedagog szkolny

Zuzanna Bazydło-Włodarek

Anita Garsztka

Irena Pelowska

Kinga Wojciechowska-Kostka