Nauczyciele Szkoły Podstawowej

Agnieszka Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Białas – język angielski

Łukasz Bolewski – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Aleksandra Cicha – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Krzysztof Cichowicz – religia

Ewa Florkowska – funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne

Jadwiga Górna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Kamila Gruby – język angielski, edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Izdebska-Mąka –wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Kinastowska- obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Beata Koleśniczenko -obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Łukasz Komsta – informatyka

Hanna Kościelniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Kujawa – język angielski

Renata Kunza – religia

Stefan Macioł – wychowanie fizyczne

Elżbieta Mager – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Barbara Meloch–edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Jacek Mencel – zajęcia rewalidacyjne

Klaudiusz Morawiak – religia

Sandra Olesińka – wychowanie przedszkolne

Bożena Owczarek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Artur Pacanowski – wychowanie fizyczne

Agata Płaczkowskaobowiązki nauczyciela wspomagającego

Małgorzata Przygórska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Waldemar Rataj – wychowanie fizyczne, trener

Elżbieta Rennert – wychowanie fizyczne

Alicja Sadło – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Joanna Selewska -edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Sieczka – wychowanie fizyczne

Aleksandra Sobieska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkole, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Sosińska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Aneta Uściniak – zajęcia rewalidacyjne

Marta Wołczecka – wychowanie przedszkolne

Sylwia Werner – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Maria Antas – język angielski

Magdalena Bartkowiak – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Białas – język angielski, zajęcia rewalidacyjne

Kinga Białkowska – przyroda, geografia

Andrzej Boguta – fizyka

Łukasz Bolewski – wychowanie fizyczne

Joanna Brendel – język polski

Luiza Cykowiak – technika, funkcjonowanie w środowisku

Barbara Czerwińska – język polski

Krzysztof Dudek – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Piotr Dukat – język polski, historia

Anita Garsztka – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Wioletta Gieracka – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Aneta Gryska-Prymula – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Karolina Harasimowicz – język angielski

Kinga Haremza – matematyka

Małgorzata Hoffmann – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Marlena Kloska – edukacja dla bezpieczeństwa

Łukasz Komsta – Informatyka

Anna Kopiecka – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Anna Kośmider – obowiązki nauczyciela wspomagającego

Patrycja Kowalczyk – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Agata Krenz-Wybieralska – wychowanie fizyczne, trener

Magdalena Kuczyńska – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Kujawa – języka angielski, język niemiecki

Renata Kunza – religia

Agata Kurz – matematyka

Joanna Kwaśnik – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Sylwia Łukasik – język niemiecki

Monika Łukaszewicz – religia

Stefan Macioł – wychowanie fizyczne, trener

Magdalena Matczak – język polski

Marta Matuszak – język polski

Jacek Mencel – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Luiza Michalska – biologia, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Mróz – język polski

Piotr Napiórkowski – wychowanie fizyczne, trener

Dominika Naworska – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Nowak – muzyka

Artur Pacanowski – wychowanie fizyczne

Anna Pawlak – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Ewa Pawłowska – technika

Alina Pieniężna – historia, etyka

Eliza Pokora – doradztwo zawodowe

Waldemar Rataj – wychowanie fizyczne, trener

Elżbieta Rennert – wychowanie fizyczne

Anna Rymaniak – muzyka, zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Sieczka – wychowanie fizyczne, trener

Paweł Sosinko – historia, wiedza o społeczeństwie

Michał Stelmasik – język angielski

Anna Świderska – język polski

Beata Turkot – chemia, przyroda

Aneta Uściniak – zajęcia rewalidacyjne

Dagmara Wandachowicz – plastyka, zajęcia artystyczne

Justyna Woźniak – obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne

Sylwia Zawadzka – język angielski

Anna Zieleśkiewicz – funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne

Anna Zimowska – matematyka

 

Świetlica

Maria Wawrzyniak – kierownik świetlicy

Agnieszka Czerwińska

Adam Mysiak

Anna Przygocka

Karolina Samuel

Sylwia Stencel

Ewelina Świerczyńska

Joanna Wróblewska

Karolina Samuel

 

 

Biblioteka

Magdalena Matczak

Małgorzata Wajnor

 

Psycholog szkolny

Karolina Kolasa

 

Pedagog szkolny

Anita Garsztka

Irena Pelowska

Kinga Wojciechowska-Kostka