Nauczyciele Szkoły Podstawowej

 

Magdalena Bartkowiak – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Agnieszka Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Katarzyna Barwińska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
Anna Boguszewska – matematyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne
Andrzej Boguta – fizyka, zajęcia rewalidacyjne
Martyna Bolewicka – wychowanie fizyczne, świetlica
Łukasz Bolewski – wychowanie fizyczne
Agnieszka Bożyńska – geografia, przyroda
Joanna Brendel – język polski
Piotr Dukat – język polski
Joanna Dura – edukacja wczesnoszkolna
Joanna Figaj – edukacja wczesnoszkolna, język hiszpański
Aneta Gryska-Prymula – język polski
Aleksandra Grzybowska – pedagog specjalny
Magdalena Hałas – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
Karolina Harasimowicz – język angielski, język niemiecki, edb
Kinga Haremza – matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Małgorzata Izdebska-Mąka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Patrycja Jernas-Maryniak – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne,
biologia
Małgorzata Kaniewska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Hanna Kościelniak – edukacja wczesnoszkolna, wdżr, zajęcia rewalidacyjne
Adrian Kozan – wychowanie fizyczne, trener
Iwona Krzyśko – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Renata Kunza – religia
Joanna Kwaśnik – matematyka, wdżr, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia
rewalidacyjne
Daria Łagodzińska – język angielski
Monika Łukaszewicz-Staroń – religia
Edyta Macioł – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Stefan Macioł – wychowanie fizyczne, trener
Elżbieta Mager – matematyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne
Sylwester Marchwiński – edukacja wczesnoszkolna, historia
Magdalena Matczak – język polski, zajęcia rewalidacyjne
Blanka Matela – logopedia, zajęcia rewalidacyjne
Barbara Meloch – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Jacek Mencel – wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Katarzyna Michalczyk – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Agnieszka Mikołajczak-Dobrowolska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia
rewalidacyjne
Weronika Napiórkowska – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Piotr Napiórkowski – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Iza bela Nowak – język angielski
Justyna Olejnik – język angielski

Bożena Owczarek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Anna Pawlak – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
Monika Pawłowska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
Irena Pelowska – zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
Alina Pieniężna – pedagog specjalny, etyka
Lucyna Pietrowiak – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, biologia
Hanna Prędka – biologia
Aleksandra Przebieracz – informatyka
Małgorzata Przygórska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
Anna Radojewska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Elżbieta Rennert – wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Agnieszka Rogoża – religia
Alicja Rok – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Małgorzata Rosalska – doradztwo zawodowe
Wirginia Różnowska – historia, WOS, zajęcia rewalidacyjne
Anna Rymaniak – muzyka, pedagog specjalny
Anna Sakiewicz – technika, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Karolina Samuel – język niemiecki, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Mariusz Sękowski – matematyka
Ewelina Sieczka – wychowanie fizyczne, trener, zajęcia rewalidacyjne
Małgorzata Sobczak – muzyka, plastyka, technika
Aleksandra Sobieska – zajęcia rewalidacyjne
Paweł Sosinko – historia, WOS, wdżr
Magdalena Sosińska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Sylwia Stencel – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
Ewelina Szczepaniak – język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
Beata Turkot – chemia, zajęcia rewalidacyjne
Anna Urbańska – logopedia, zajęcia rewalidacyjne
Mateusz Walczak – geografia
Dagmara Wandachowicz – plastyka, zajęcia rewalidacyjne
Klaudia Wawrzyniak – religia
Maria Wawrzyniak – pedagog specjalny, biologia, zajęcia rewalidacyjne
Sylwia Werner – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
Karolina Wieczorek – język angielski
Kinga Wojciechowska-Kostka – zajęcia rewalidacyjne
Anna Zieleśkiewicz – pedagog specjalny
Renata Zientek – historia
Anna Zimowska – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

 

Świetlica

Anna Urbańska – kierownik świetlicy
Martyna Bolewicka
Aleksandra Cybulska
Joanna Dura
Izabela Dudzińska
Edyta Jędrzejczak
Marta Kirylczuk

Joanna Külgen
Martyna Marciniak
Aleksandra Stachowska

 

Biblioteka

Wajnor Małgorzata
Zientek Renata

 

Gabinet pedagogów i psychologów

Karolina Antczak-Kowalska
Zuzanna Bazydło-Włodarek
Anita Garsztka
Irena Pelowska
Kinga Wojciechowska-Kostka