Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Klasy ogólnodostępne 1-3

Klasy ogólnodostępne realizują program edukacji wczesnoszkolnej oparty na uniwersalnych wartościach. Nauczyciele uczą odpowiedzialności, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne, a to pozwala rozwijać uczniom swoje zainteresowania, osiągać sukcesy, być aktywnym i świadomym, mieć poczucie własnej wartości, dokonywać krytycznej samooceny oraz dawać z siebie to, co prawdziwe, trwałe i wartościowe.

 

Klasy ogólnodostępne oferują:

– atrakcyjne lekcje i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,

– projekty i wycieczki,

– nowoczesne metody i formy nauczania,

– wsparcie w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych,

– 3 lata nauki w jednej sali,

– współpracę międzyklasową i międzyszkolną,

– konkursy na różnych szczeblach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

– wsparcie dla uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w nauce.