Rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

Prezydium:
– Joanna Dubisz – Przewodniczący
– Karolina Domagała – Zastępca Przewodniczącego
– Natalia Mościcka – Zastępca Przewodniczącego
– Agnieszka Stachowiak – Sekretarz
– Katarzyna Nowosad – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
– Agnieszka Mogilnicka
– Barbara Klem
– Anita Kowalewska-Łopatka

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 25
27 1020 4027 0000 1802 1697 3291
PKO BP

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 ustaliła składkę w wysokości:
– przy jednym dziecku uczącym się w szkole 30.zl
– dwójka dzieci po 15 zl na dziecko
– trójka lub więcej po 10 zł na dziecko

Zachęcamy do wpłat na konto bankowe lub u skarbnika klasowego.