Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram:
Nowe Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 (aktualizacja 24.04.2020):
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:
Informacja o dostosowaniach do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych:

Komunikat o terminach egzaminu: