Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:
Informacja o dostosowaniach do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych:

Komunikat o harmonogramie: