Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:
 
Informacja o dostosowaniach do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:
 
 
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych:
 

Komunikat o harmonogramie:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: