Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019:
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych:

Komunikat o terminach egzaminu:

Informatory:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/