Nasze zajęcia dają możliwość spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób w miłej atmosferze. Uczestnicy poprzez zabawę  uczą się co to są zachowania prozdrowotne, jak zachować się w sytuacjach trudnych, co szkodzi zdrowiu i jak radzić sobie ze stresem. Stwarzamy warunki do rozbudzania i rozwijania aktywności twórczej, wyobraźni umiejętności współdziałania w grupie, a także kształtowania nawyku reagowania na potrzeby i emocje innych.

W czasie zajęć oprócz zabaw i ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne organizujemy warsztaty artystyczne, podczas których poznajemy różnego rodzaju techniki plastyczne. Naszą specjalnością są ozdoby i kartki okolicznościowe wykonywane techniką decoupage. Organizujemy również warsztaty kulinarne, podczas których doskonalimy nasze umiejętności związane z pracą w kuchni. Zajęcia czwartkowe przeznaczone są dla tych, którzy lubią sport i taniec.

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy także kiermasz świąteczny, podczas którego można było podziwiać przygotowane przez naszych uczestników ozdoby i kartki bożonarodzeniowe. Współpracujemy z poznańskim oddziałem PCK i świetlicą środowiskową działającą przy Oratorium Maltańskim. Nasi uczniowie razem z wolontariuszkami Polskiego Czerwonego Krzyża biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych zarówno na terenie  szkoły jak i poza nią.  Wszyscy uczestnicy zajęć świetlicowych są aktywni, chętni do współpracy i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.