ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 18

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53, tel. (061) 833-10-10, fax (061) 833-25-41,

NIP 783-17-63-336, REGON 000235482

 

mgr Magdalena Katarzyńska – Radomska

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

mgr Piotr Napiórkowski

Wicedyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

mgr Justyna Olejnik

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  im. Bohaterów Monte Cassino

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18

 

mgr Mariusz Sękowski

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino

w Zespole Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

mgr Blanka Matela

Wicedyrektor

Przedszkola nr 103 „Pan Kleks” 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18