ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 18

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53, tel. (061) 833-10-10, fax (061) 833-25-41,

NIP 7831884790, REGON 525735620

 

mgr Magdalena Katarzyńska – Radomska

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

mgr Piotr Napiórkowski

Wicedyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

Justyna Olejnik

Wicedyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

mgr Mariusz Sękowski

Wicedyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18

 

mgr Blanka Matela

Wicedyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18