Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2016
Wystawianie ocen proponowanych 12.12.2016
Wystawianie ocen za I semestr 19.01.2017
Ferie zimowe 30.01.2017-12.02.2017
Zakończenie I semestru  27.01.2017
Rekolekcje szkolne marzec/kwiecień 2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18.04.2017
Egzamin gimnazjalny 19,20,21.04.2017
Wystawianie ocen proponowanych  09.05.2017
Projekt gimnazjalny 1,2,5.12.2016
Wystawianie ocen końcoworocznych 09.06.2017
Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 23.06.2017
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
Ferie letnie 24.06-31.08.2017
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 31.10.2016 odpracowujemy 3.12.2016–  „Dzień zdrowia” – Szkoła promująca zdrowie 2.05.2017 – odpracowujemy  18.02.2017 –„ Drzwi otwarte” 16.06.2017 – odpracowujemy 3.06.2017 – „Dzień Sportu”, „Dzień dziecka”
ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Spotkanie organizacyjne 15.09.2016
Konsultacje 20.10.2016
Konsultacje 17.11.2016
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 15.12.2016
Wywiadówka 16.02.2017
Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu 16.02.2017
Konsultacje 16.03.2017
Konsultacje 27.04.2017
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 11.05.2017