w Poznaniu

Przygoda uczniów klasy VIe z Aquanet.

 W dniu 12.05.2016r. uczniowie klasy 6e łącząc naukę i zabawę wzięli udział w Akcji Edukacyjnej Plusk i uczestniczyli w wycieczcedo Ujęcia Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Na zajęciachpoznali proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Każdy uczestnik wycieczki już wie: skąd się bierze woda w kranie, jaką rolę pełnią małże w Aquanet, co się dzieje z brudną wodą z naszych domów oraz jak zamienia się ścieki w czystą wodę?