w Poznaniu

Zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez funkcjonariusza policji

Dnia 10-01-2017r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu odbyły się zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez funkcjonariusza policji, sierżanta Jakuba Banaszkiewicza z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań-Wilda.

 

Dla uczniów I klas gimnazjum, były realizowane zajęcia w ramach programu ,,Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości wśród młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niepożądanym, a także promowanie zasad bezpieczeństwa w szkołach.

 

Dla uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej, odbyły się zajęcia w ramach kampanii  „Dwie strony sieci”,  ukierunkowane na przeciwdziałanie cyberprzemocy i promowanie bezpiecznych zachowąń w sieci wśród młodzieży. Kampania została przygotowana przez wielkopolską policję, jako element projektu Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych, gdzie w wyniku przeprowadzonej diagnozy, cyberzagrożenia zostały wskazane jako jedne z najważniejszych obszarów działań profilaktycznych.