w Poznaniu

Krew dla Marysi

Kilka dni temu uczennica naszej szkoły Marysia Hoffmann uległa poważnemu wypadkowi. We wtorek dziewczynka przejdzie dwie poważne operacje głowy. Zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie krwi dla Marysi. Grupa krwi nie ma znaczenia. Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 44. Należy podać imię i nazwisko Marysi oraz Szpital przy ul. Krysiewicza, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.