w Poznaniu

Szkoła Promująca Zdrowie – wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie zdobyty!!!

Cztery lata wytrwałej pracy, wdrażania zdrowego stylu życia w praktyce, zabawy, projektów, akcji i oczekiwany, zapracowany Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie.

We wtorek 29 maja w szkole odbyła się wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Wizyta studyjna była podsumowaniem naszego udziału w programie edukacyjno-zdrowotnym Kuratorium Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”, podczas wizyty nasza szkoła uzyskała akceptację komisji i przyznano szkole wojewódzki certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, który zostanie wręczony podczas uroczystości w październiku 2018 r.

Uczniowie klas 0a, 5a, 5b, Samorząd Uczniowski oraz szkolny zespół muzyczny pod opieką nauczycieli przygotowali przedstawienie o tematyce zdrowotnej, koordynator szkolny SzPZ przedstawił w postaci prezentacji multimedialnej sprawozdanie z czterech lat działalności. Cała szkoła była pięknie udekorowana, w klasach i na korytarzach uczniowie przygotowali gazetki tematyczne, a w Galerii 41 zaprezentowano wystawę prac uczniów na temat: „Martwa Natura – zdrowie w oczach dzieci”.