w Poznaniu

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 29 września po raz drugi świętowaliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Podczas lekcji matematyki wszyscy uczniowie sprawdzali swoją znajomość tabliczki mnożenia, odpowiadając ustnie lub pisemnie na wylosowane przykłady działań.

Uczniowie, którzy nie mieli w tym dniu lekcji matematyki, klasy młodsze, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali przepytani przez szkolne patrole. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane Certyfikatem Eksperta Tabliczki Mnożenia, uprawniającym do uzyskania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu.

Nasza działalność nie ograniczyła się do murów szkolnych. Lotne patrole uczniów klas gimnazjalnych: 2a, 3b i 3c egzaminowały okolicznych mieszkańców Wildy.

Gratulujemy zdobywcom certyfikatów, a osobom, które miały problemy, z działaniami życzymy sukcesu w kolejnych edycjach.