w Poznaniu

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „WILDA LUBI MATEMATYKĘ”

Dnia 10 maja 2018r. nasza szkoła gościła uczniów klas piątych na I Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Wilda lubi matematykę”, którego była organizatorem. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała pani dyrektor Magdalena Katarzyńska – Radomska, która mówiła, że każdy uczeń z Wildy dobrze zna matematykę. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w rywalizacji z uczniami z innych szkół z Wildy w dziedzinie matematyki. Podczas konkursu w matematycznych rozgrywkach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5,   Szkoły Podstawowej nr 42, Szkoły Podstawowej nr 84 oraz uczniowie naszej szkoły, którzy pochwalili się umiejętnością logicznego myślenia oraz sprawnego rachowania. Uczniowie rozwiązywali test, zadania praktyczne bogate w treści z życia codziennego, zagadki matematyczne, sudoku matematyczne. Wszystkie szkoły w czasie konkursu wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami z matematyki. Udział w konkursie matematycznym „Wilda lubi matematykę”,  pozwolił na integrację, poznanie tradycji, obyczajów oraz warunków panujących w innych szkołach. Konkurs dał możliwości „zdrowej” rywalizacji, która pobudza uczniów do twórczego myślenia, rozwija zdolności z zakresu matematyki, daje szanse porównań własnych prac, osiągnąć, czy umiejętności z innymi uczniami, mobilizuje do dalszej pracy. Na koniec spotkania każda szkoła dostała nagrody i dyplomy wręczone przez pana wicedyrektora Piotra Napiórkowskiego.