w Poznaniu

„Tragedia sztokholmska”„Tragedia sztokholmska” – czyli życie po Noblu było tematem przewodnim dzisiejszego spotkania w Salonie Literackim. Inscenizacja ponoblowskiego życia Wisławy Szymborskiej oraz recytacja wierszy poetki stanowiły kwintesencję szkolnych obchodów ogólnopolskiego projektu „Mistrzyni Szymborska – Patronka Roku 2023”. Niezwykłą dojrzałością wykazała się publiczność złożona z reprezentantów poszczególnych klas, która oceniała recytacje swoich kolegów. Jury komplementarne zgodnie ustaliło następujące wyniku konkursu:
I miejsce – Gabriela Marciniak kl. 6b
II miejsce – Jeremi Kotliński kl. 8e
III miejsce – Zuzanna Wojtczak kl. 8c
Gratulujemy!