Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia