w Poznaniu

Klasowi Mistrzowie Pięknego CzytaniaKlasowi Mistrzowie Pięknego Czytania uczestniczyli dzisiaj w konkursie ogólnoszkolnym. Dykcja, interpretacja tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny to podstawowe kryteria oceniania brane pod uwagę przez Jury. Gratulujemy wszystkim zaangażowania, pozytywnych emocji oraz umiejętności autoprezentacji.

Wyniki konkursu:

Kl. I – III

I miejsce – Francisco Patrzała-Mendes kl. 1a

II miejsce – Marcel Bakulin kl. 3a

III miejsce – Assia Boukezzoula kl. 2c

Wyróżnienie – Aleksandra Nowak kl. 2d

Kl. IV – VI

I miejsce – Milan Najdul kl. 4a

II miejsce – Dominika Witkowska kl. 6e

III miejsce – Dominik Bakulin kl. 5a

Kl. VII – VIII

I miejsce – Dorota Dziunikowska kl. 8a

II miejsce – Blanka Leśniewska kl. 7b

III miejsce – Igor Kazanecki kl. 7c

Wyróżnienie – Dominik Lutomski kl. 8b