w Poznaniu

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z kontynuacją strajku od jutra tj. 25.04.2019 r. uruchamiamy pracę świetlicy szkolnej w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 8:00- 16:00.

Dzieci do świetlicy szkolnej należy zgłaszać wyłącznie w dniu dzisiejszym od godziny 14:00
do 16:00 pod numerem telefonu 61 833 10 10 w. 31

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości kadrowe. O przyjęciu dziecka
do świetlicy szkolnej decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne zgłoszenia przyjmujemy po ustaleniu możliwości zapewnienia opieki w przeddzień zapisu dziecka np. zapis na 26.04 2019 przyjmujemy w powyższych godzinach w dniu 25.04.

Uczniowie zobowiązani są mieć ze sobą podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę świetlicową (załącznik) kto i o której godzinie odbierze dziecko oraz nr telefonu do rodzica.

Uczniów obowiązuje regulamin i zasady pobytu w świetlicy. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w kolejnych dniach rodzic/ opiekun zobowiązany jest każdego dnia dostarczyć nową kartę świetlicową.

 

KARTA ŚWIETLICOWA