w Poznaniu

Ważna Informacja !!!

Szanowni Rodzice,

Informujemy Państwa, że dokumenty z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie trwania pandemii otrzymali Państwo za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik.

Informujemy Państwa, że dokumenty z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka z klas I do III, na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w trakcie trwania pandemii otrzymali Państwo za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik.

W przypadku podjęcia decyzji, po zapoznaniu się z treścią dokumentów o powrocie dziecka do oddziału przedszkolnego, prosimy o przesłanie skanu ankiety i podpisanych dokumentów (w tytule wiadomości proszę wpisać Powrót).

W przypadku podjęcia decyzji, po zapoznaniu się z treścią dokumentów o powrocie dziecka do klas od I do III, prosimy o przesłanie skanu ankiety i podpisanych dokumentów (w tytule wiadomości proszę wpisać Świetlica).

Skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy poczta@zs2poznan.plBrak odesłania podpisanych dokumentów będzie traktowany jako brak zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dyrektor, po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka pod opiekę do oddziału przedszkolnego i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie późniejszym niż 25 maja, i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Placówki na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do przedszkola. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia.

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałam Integracyjnymi
i Specjalnymi po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zajęcia zostają zawieszone do dnia 31 maja 2020 r .