w Poznaniu

Informacje odnośnie organizacji pracy szkoły od 19 października 2020r.

W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji pracy w kolejnych dniach informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 19 października 2020 r. i w kolejnych dniach tygodnia zajęcia w szkole odbywają się w formie stacjonarnej  zgodnie z planem lekcji. Będą działały świetlice szkolne i wydawane będą posiłki. Jeżeli nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności i konieczne będą zmiany poinformuję  o nich niezwłocznie za pośrednictwem mobiDziennika, strony internetowej szkoły i Facebooka.