w Poznaniu

„WILDA LUBI MATEMATYKĘ”

 

 

 

 

 IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „WILDA LUBI MATEMATYKĘ” DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

2 grudnia odbył się zdalnie IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Wilda lubi matematykę” dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki w rywalizacji z uczniami z innych szkół z Wildy.
W rozgrywkach matematycznych na specjalnie przygotowanej platformie wzięli udział uczniowie klas V/ Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Schöneich klasa 5a, Igor Kazanecki klasa 5c, Konrad Wojdak klasa 5c. (Wiktoria Sałata klasa 5b – rezerwa). Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 15 pytań, który sprawdzał umiejętność logicznego myślenia oraz sprawnego rachowania. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z matematyki. Gratulujemy!

 

Dziękujemy pani dyrektor Magdalenie Katarzyńskiej – Radomskiej za możliwość zorganizowania IV Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Wilda lubi matematykę”, a Radzie Osiedla Wilda za środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu.

 

WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 77 im.15 Pułku Ułanów Poznańskich

II MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
 im. Bohaterów Monte Cassino.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu.

III MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki.

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Bolesława Chrobrego