w Poznaniu

Praktyczne lekcje technikiKlasy czwarte oraz klasy 4-8 D na zajęciach z techniki brały udział w szkoleniu w ramach przygotowania do egzaminu na kartę rowerową z zakresu ćwiczeń praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia prowadziła pani pielęgniarka oraz studenci pielęgniarstwa.

Tego typu aktywność wzbudziła duże zainteresowanie dzieci, które z wielkim zaangażowaniem bandażowały sobie wzajemnie ręce, nogi, głowy, palce itp. Wykazały się również dużą wiedzą z zakresu tej tematyki.

Ich działania obrazują zdjęcia z tego wydarzenia.