w Poznaniu

PROJEKT EDUKACYJNY „PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE. NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!”Dnia 6.10.2022r. w naszej szkole przy udziale doświadczonych ratowników medycznych MS Medik NZOZ oraz nauczycieli wychowania fizycznego został przeprowadzony projekt edukacyjny pod hasłem „Pierwsza pomoc ratuje życie. Nie bądź obojętny!”Projekt miał na celu przygotować dzieci i młodzież do świadomego i właściwego udzielania pomocy potrzebującym oraz przypomnieć wszystkim, że udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność niezbędna w codziennym życiu . To właśnie każdy z Nas może uratować życie drugiego człowieka. Nie ma co się bać!!!