Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Lista zakwalifikowywanych do oddziału przedszkolnego w Naborze Uzupełniającym