w Poznaniu

Wyprawka i podręczniki szkolne

 
 
 
 
 
 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Przekazujemy informacje związane z przygotowaniem się do nowego roku szkolnego.
Podręczniki szkolne
Podręczniki dla klas 1-8 zapewnia szkoła, uczniowie otrzymają je we wrześniu na początku nowego roku szkolnego. Rodzice zakupują wyłącznie podręcznik do nauki religii (wykaz przekazujemy poniżej).
Wyprawka pierwszoklasisty
Wyprawka szkolna dotyczy klas pierwszych, oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego. Wyprawkę szkolną dla klasy pierwszej specjalnej ustala wychowawca klasy we wrześniu.
 
 
Informacja o podręcznikach obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023
Podręczniki dla klas 1-8 zapewnia szkoła.
Podręczniki do religii zakupują rodzice:
Klasa 1
Podręcznik: Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) (red.) ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr
Paweł Płaczek* Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 2
Podręcznik: Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części) (red.) ks. dr Paweł Płaczek
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 3 (zmiana podręcznika)
Podręcznik: Pan Jezus nas karmi (dwie części) red. Ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty
Wojciech, Poznań
Klasa 4
Podręcznik: „Jestem chrześcijaninem” Autor: J. Szpet, D. Jackowiak (red) Wydawnictwo
Święty Wojciech, Poznań
Karty pracy: Jestem chrześcijaninem” Autor. Szpet, D. Jackowiak (red) Wydawnictwo Święty
Wojciech, Poznań
Klasa 5
Podręcznik: Bóg szuka człowieka (dwie części) (red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata
Zawiślak* Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 6
Podręcznik: Jezus nas zbawia (dwie części) (red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 7 (zmiana podręcznika)
Podręcznik: Bóg wskazuje nam drogę (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin
Wojtasik Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 8
Podręcznik: Aby nie ustać w drodze (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty
Wojciech, Poznań
Karty pracy – brak