w Poznaniu

Wolontariat i PCK

 

Galeria

 

 

 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT

 

 

Szkolny Wolontariat to działania na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolny Wolontariat działa w szkole, środowisku lokalnym, jak również uczestniczy w różnych akcjach humanitarnych i charytatywnych.

Cele i założenia szkolnego wolontariatu:

 1. zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie;
 2. uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 3. kształtowanie postaw prospołecznych;
 4. rozwijanie empatii i tolerancji;
 5. angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 6. kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
 7. współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 8. wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej;
 9. akcje charytatywne i humanitarne, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Naszych wolontariuszy, a mamy ich, wielu cechuje:

 • optymizm i chęć́ do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność́ wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość́;
 • odpowiedzialność́, wrażliwość́, systematyczność́, cierpliwość́;
 • kultura osobista i współdziałanie;
 • tolerancja i akceptacja;
 • dążenie do samodoskonalenia.

 

Akcje w których bierzemy udział:

 • Szlachetna paczka
 • Zbiórka żywności dla podopiecznych fundacji „Animal Security”
 • Zbiórka dla Nepalu
 • I ty możesz zostać Świętym Mikołajem
 • Starszy Brat – Starsza Siostra – pomoc koleżeńska

 

Opiekunowie: Karolina Kolasa-Nowak, Anita Garsztka, Maria Wawrzyniak