Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne w naszej szkole, czyli tak zwane „zerówki” skierowane są dla dzieci 5 i 6 letnich chcących zrealizować w ten sposób roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Takie przygotowanie pozwala dzieciom oswoić się z zasadami panującymi w szkole, dzięki temu bez stresu mogą rozpocząć pierwszy rok nauki.  Zajęcia są realizowane z wychowawcą w oddziałach przedszkolnych w godzinach 8:00-13:00, jednak zarówno przed jak i po zajęciach dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej przeznaczonej wyłącznie dla ich grupy wiekowej.

„Zerówkowicze” ucząc się w szkole podstawowej realizują program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz dopasowany do wieku dzieci. W tym roku uczniowie grup: 0a i 0b korzystają z pakietu poznańskiego wydawnictwa Klett pt.: „Żyrafa Ola i przyjaciele”.

Razem z przedszkolną przyjaciółką Żyrafą Olą dzieci uczą się poprzez zabawę. W ten sposób przygotowują się do nauki pisania i czytania – poznają litery i cyfry, ćwiczą analizę i syntezę głoskową oraz wykonują ćwiczenia grafomotoryczne. Co również bardzo ważne mają okazję spotkać się z rówieśnikami i poznać zasady współżycia

społecznego.

Po całym roku nauki następuje rozpoznanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.Dokonuje się tego, poprzez diagnozę przedszkolną, czyli rozmowę i wykonanie odpowiednio wybranych karty pracy. Celem diagnozy jest rozpoznanie poziomu rozwoju intelektualnego oraz emocjonalno-społecznego dziecka i na tej podstawie określenie, czy dziecko sprosta obowiązkom szkolnym.