ŚWIETLICA PRZYSTAŃ

 

Celem zajęć organizowanych w ramach świetlicy „Przystań” jest:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia
2. Wdrażanie do prawidłowego reagowania w sytuacjach nowych i nieznanych
3. Doskonalenie umiejętności planowania i podejmowania decyzji
4. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
5. Kształtowanie nawyku reagowania na potrzeby i emocje innych
6. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
7. Rozwijanie umiejętności asertywnego odmawiania
8. Wdrażanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego
9. Rozwijanie aktywności twórczej
10. Stwarzanie warunków do rozwijania wyobraźni

W tym roku szkolnym zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Zajęcia z uczniami z klas 1, 2, i 3 prowadzą: pani Magdalena Hałas, Małgorzata Przygórska i Sylwia Stencel, z uczniami z klas 5 – pani Edyta Macioł, a z ósmoklasistami – pani Anita Garsztka.

Podczas zajęć oprócz ćwiczeń rozwijających umiejętności emocjonalne i społeczne organizujemy warsztaty artystyczne, dzięki którym uczniowie mają okazję poznać różnego rodzaju techniki plastyczne. Organizujemy również warsztaty taneczne i parateatralne, podczas których uczniowie rozwijają i doskonalą swoje umiejętności.

W ramach współpracy z poznańskim odziałem PCK organizujemy także różnego rodzaju akcje charytatywne. Nasi uczniowie razem z wolontariuszkami biorą udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach serdecznie zapraszamy, szczegółowe informacje udziela pani A. Garsztka 61 833 10 10 wew. 34.