w Poznaniu

Programy autorskie

Szkoła przyszłości oparta na tradycjach.

Szkoła pracuje w oparciu o autorską koncepcję co roku poszerzaną i wzbogacaną o nowe projekty i inicjatywy działań uczniowskich.

1. Ja i historia – program autorski nauczania historii ,
2. Edukacja regionalna,

oraz inne liczne programy wskazujące na niezwykły charakter szkoły, osadzonej w historii od 1909 roku, wspierane postaciami Patrona – Bohaterów Monte Cassino, stanowią o naszym poszanowaniu przeszłości i wytyczają drogę do teraźniejszości.

Jesteśmy szkołą z certyfikatem „ Szkoła Promująca zdrowie”,

Szczególną uwagę zwracamy na edukację ekologiczną w duchu poszanowania środowiska naturalnego mając na uwadze  tworzenie lepszej przyszłości dla naszych dzieci realizujemy programy autorskie

1. Program edukacji zdrowotnej promujący zdrowie,
2. Program edukacji ekologicznej,

To najważniejsze z wielu programów wspierające działania w zakresie ochrony klimatu, poprawy warunków życia na ziemi.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 25 jest szkołą oferującą naukę na wysokim poziomie, zapewniając bezpieczeństwo i zdobywanie wiedzy. 

Proces lekcyjny jest zindywidualizowany i dopasowany do możliwości i potrzeb każdego
ucznia.

Realizujemy programy autorskie poszerzające horyzonty naszych uczniów:

1. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów szkoły podstawowej,

2. Praktyczna nauka języka angielskiego,

3. Program nauczania matematyki w kl.4-8,

4. Matematyka w praktyce,

5. Program nauczania języka niemieckiego,

6. Nauczanie informatyki.