w Poznaniu

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2018
Wystawianie ocen proponowanych 03.12.2018
Wystawianie ocen za I semestr 03.01.2019
Ferie zimowe 14.01.2019 – 27.01.2019
Zakończenie I semestru 11.01.2019
Rekolekcje szkolne I tydzień kwietnia 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019
Egzamin gimnazjalny 10,11,12.04.2019

Dodatkowy 3,4,5.06.2019

Egzamin klas ósmych 15,16,17.04.2019

Dodatkowy 3,4,5.06.2019

Wystawianie ocen proponowanych 15.05.2019
Projekt gimnazjalny styczeń/marzec 2019
Wystawianie ocen końcoworocznych 14.06.2019
Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 21.06.2019
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019
Ferie letnie 22.06-31.08.2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych W dniu 9.02.2019 r. odpracowujemy  dzień 2.05.2019 r.,w dniu 27.10. 2018r. odpracowujemy 2.11. 2018r.29,30.04.2019r. dni wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo wychowawcze, 15,16,17.04.2019r. dni egzaminu klas ósmych wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Spotkanie organizacyjne Według osobnego komunikatu
Konsultacje 18.10.2018
Konsultacje 15.11.2018
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 10.12.2018
Konsultacje 21.02.2019
Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu 07.02.2019
Konsultacje  21.03.2019
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 16.05.2019