PROJEKT OGÓLNODOSTĘPNA STREFA REKREACJI DZIECIECEJ W POZNANIU

 Podstawowym celem projektu jest promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez czynny wypoczynek. Działania podejmowane w ramach projektu mają zachęcić dzieci i młodzież do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu i podjęcia aktywności sportowej. Stworzone warunki pozwalają na rozwijanie zainteresowań sportowych. Uczestnictwo w projekcie jest także szansą na pełną integrację wszystkich dzieci, bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie czy uzdolnienia oraz nauczy reguł zdrowego współzawodnictwa. W ramach projektu wybudowano pięć ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, tj. wielofunkcyjnych boisk sportowo – rekreacyjnych o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 41 m x 21 m, przystosowanych do uprawiania kilku dyscyplin sportowych, tj. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej. Strefy usytuowane zostały na terenie pięciu jednostek pomocniczych miasta – osiedli : − Główna, przy Szkole Podstawowej nr 45, ul. Harcerska 3 − Kiekrz, przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Chojnicka 57 − Kwiatowe, przy Szkole Podstawowej nr 78, ul. Żonkilowa 34 − Naramowice, przy Szkole Podstawowej nr 60, ul. Boranta 2 − Wilda, przy Szkole Podstawowej nr 25,ul. Prądzyńskiego 53. Na wyżej wymienionych obiektach prowadzone są dla dzieci i młodzieży bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne. Należy podkreślić, że zajęcia te są ogólnodostępne – uczestniczyć w nich mogą uczniowie szkół, przy których zlokalizowane są strefy, a także dzieci i młodzież – mieszkańcy zarówno osiedla, jak i terenów z nim sąsiadujących. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, rekrutujących się z kadry nauczycieli wychowania fizycznego, przy wykorzystaniu specjalnie zakupionego na potrzeby projektu drobnego sprzętu sportowego. W czasie, kiedy strefy nie będą wykorzystywane w celu realizacji zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych będą mogły zostać udostępnione dorosłym mieszkańcom osiedli objętych projektem.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.

Biuro projektu – os. Bohaterów II Wojny Światowej 36 a, tel. 8785-059.

Realizatorem projektu jest Miasto Poznań.

HARMONOGRAM PRACY INSTRUKTORÓW

 Zajęcia w ramach ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, oferującą atrakcyjne formy aktywnego spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy pod okiem instruktora mogą korzystać z profesjonalnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego. Chętni zapraszani są do udziału w rozgrywkach zespołowych gier sportowych piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, unihokeja oraz gier i zabaw ruchowych. Tutaj mogą rozwijać swoje sportowe pasje, talent oraz spróbować sił w rywalizacji z innymi zawodnikami.

 Zapraszamy wszystkich do miłej zabawy.

Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego (miesiące: kwiecień – czerwiec, wrzesień – październik) realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W okresie wakacji letnich zajęcia odbywać się będą codziennie (z wyjątkiem niedziel, sobót i świąt) w godz. 10:00 – 13:00.

Szczegółowy harmonogram strefy na miesiące kwiecień, maj, czerwiec zostanie niebawem zamieszczony na stronie szkoły.

 

 

Informacje o projekcje odnośnik do strony miejskiej

Lokalizacja ogólnodostępnych stref rekreacji w Poznaniu, odnośnik do strony miejskiej

 

 

Regulamin korzystania z Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji Dziecięcej w Poznaniu przy ulicy Prądzyńskiego 53

 

Korzystanie z boiska jest bezpłatne i odbywa się według obowiązującego harmonogramu.

Boisko jest dostępne codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt.

NA TERENIE BOISKA ZABRANIA SIĘ:

  • używania obuwia z metalowymi i plastikowymi kolcami
  • niszczenia nawierzchni, sprzętu i urządzeń
  • jazdy rowerami i innymi pojazdami
  • palenia tytoniu i używaniu otwartego ognia
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  • przebywania osobom pod wpływem alkoholowych i innych środków odurzających
  • wprowadzania zwierząt.

NA TERENIE BOISKA NAZAKAZUJE SIĘ:

  • utrzymać czystość
  • stosować się do wszelkich poleceń obsługi obiektu
  • zachowywać się kulturalnie i zgodnie z dobrymi obyczajami.