Nauczyciele Szkoły Podstawowej

Karolina Antczak-Kowalska

Agnieszka Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Łukasz Bolewski – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Izdebska-Mąka –wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Kinastowska- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Beata Koleśniczenko -nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Bożyńska- geografia, świetlica

Izabela Dudzińska- świetlica

Joanna Dura- wychowanie przedszkolne, świetlica

Hanna Gintrowicz- zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Hałas- wychowanie przedszkolne

Bartosz Giwerski – religia, informatyka, historia

Błażej Janusz – nauczyciel wspomagający

Hanna Kościelniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Stefan Macioł – wychowanie fizyczne

Elżbieta Mager – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Barbara Meloch–edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Bożena Owczarek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Agata Płaczkowskanauczyciel wspomagający

Małgorzata Przygórska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Waldemar Rataj – wychowanie fizyczne, trener

Elżbieta Rennert – wychowanie fizyczne

Joanna Selewska -edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Sieczka – wychowanie fizyczne

Aleksandra Sobieska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkole, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Sosińska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Sylwia Werner – nauczyciel wspomagający

Magdalena Bartkowiak – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Kinga Białkowska – przyroda, geografia

Andrzej Boguta – fizyka

Joanna Brendel – język polski

Anita Garsztka -nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Aneta Gryska-Prymula – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Karolina Harasimowicz – język angielski

Kinga Haremza – matematyka

Małgorzata Hoffmann – język polski, zajęcia rewalidacyjne

Patrycja Kowalczyk – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Lewandowska – języka angielski, język niemiecki

Renata Kunza – religia

Joanna Kwaśnik – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Monika Łukaszewicz – religia

Magdalena Matczak – język polski

Jacek Mencel – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Piotr Napiórkowski – wychowanie fizyczne, trener

Weronika Napiórkowska – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

Patrycja Jernas-Maryniak – rewalidacje

Małgorzata Kaniewska- wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Adrian Kozan – wychowanie fizyczne

Daria Łagodzińska – język angielski

Blanka Matela – zajęcia rewalidacyjne

Joanna Meller- świetlica

Katarzyna Michalczyk – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Mikołajczak-Dobrowolska

Krystyna Nędza- edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica

Monika Pawłowska- nauczyciel wspomagający

Hanna Prędka – biologia

Anna Przygocka- świetlica

Małgorzata Rosalska – doradztwo zawodowe

Anna Sakiewicz – technika, nauczyciel wspomagający

Mariusz Sękowski – matematyka

Anna Urbańska – zajęcia rewalidacyjne

Renata Zientek – historia

Anna Pawlak – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Alina Pieniężna – historia, etyka

Anna Rymaniak – muzyka, zajęcia rewalidacyjne

Paweł Sosinko – historia, wiedza o społeczeństwie

Beata Turkot – chemia, przyroda

Dagmara Wandachowicz – plastyka, zajęcia artystyczne

Anna Zimowska – matematyka

Anna Boguszewska- matematyka

Aleksandra Cieślak- informatyka

Agata Czajka- matematyka

Małgorzata Duczmalewska

Piotr Dukat- język polski, historia

Aleksandra Grzybowska- rewalidacje

Michał Kobyliński- geografia

Sylwia Łukasik- język niemiecki

Edyta Macioł- wychowanie fizyczne

Luiza Michalska- biologia

Agnieszka Mróz- język polski

Łukasz Nowak- nauczyciel wspomagający, religia

Justyna Olejnik- język anglieski

Irena Pelowska- zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Pyżyńska- język anglieski

Agnieszka Rogoża- religia

Alicja Sadło- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Karolina Samuel- nauczyciel wspomagający

Małgorzata Sobczak- muzyka, plastyka

Sylwia Stencel- nauczyciel wspomagający

Ewelina Szczepaniak- język niemiecki

Żaneta Wełna- pedagog specjalny

Iga Woźnicka- nauczyciel wspomagający

Anna Zieleśkiewicz- pedagog specjalny

Maria Wawrzyniak- pedagog specjalny, nauczyciel biologii, nauczyciel wspomagajacy

 

Świetlica

Anna Urbańska- kierownik świetlicy

Agnieszka Bożyńska

Izabela Dudzińska

Joanna Dura

Joanna Meller

Krystyna Nędza

Anna Przygocka

Sylwia Stencel

Edyta Jędrzejczak

Alicja Rok

 

Biblioteka

Małgorzata Wajnor

Renata Zientek

 

Psycholog szkolny

Zuzanna Bazydło-Włodarek

Marek Król

Pedagog szkolny

Anita Garsztka

Kinga Wojciechowska-Kostka