Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022:
Informacja o dostosowaniach do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022:
 
 
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych:
 

Komunikat o harmonogramie: