SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI

im. BOHATERÓW MONTE CASSINO

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53, tel. (061) 833-10-10, fax (061) 833-25-41,

NIP 783-17-63-336, REGON 000235482

 

mgr Magdalena Katarzyńska – Radomska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

mgr Hanna Prędka

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

mgr Piotr Napiórkowski

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

mgr Mariusz Sękowski

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi