w Poznaniu

Archiwum

Historia szkoły

 

105 Lat Szkoły

 

 

 

100 Lat Szkoły

 

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2016
Wystawianie ocen proponowanych 12.12.2016
Wystawianie ocen za I semestr 19.01.2017
Ferie zimowe 30.01.2017-12.02.2017
Zakończenie I semestru  27.01.2017
Rekolekcje szkolne marzec/kwiecień 2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18.04.2017
Egzamin gimnazjalny 19,20,21.04.2017
Wystawianie ocen proponowanych  09.05.2017
Projekt gimnazjalny 1,2,5.12.2016
Wystawianie ocen końcoworocznych 09.06.2017
Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 23.06.2017
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
Ferie letnie 24.06-31.08.2017
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 31.10.2016 odpracowujemy 3.12.2016–  „Dzień zdrowia” – Szkoła promująca zdrowie

2.05.2017 – odpracowujemy  18.02.2017 –„ Drzwi otwarte”

16.06.2017 – odpracowujemy 3.06.2017 – „Dzień Sportu”, „Dzień dziecka”

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Spotkanie organizacyjne 15.09.2016
Konsultacje 20.10.2016
Konsultacje 17.11.2016
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 15.12.2016
Wywiadówka 16.02.2017
Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu 16.02.2017
Konsultacje 16.03.2017
Konsultacje 27.04.2017
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 11.05.2017

Samorząd uczniowski- archiwum

dzialamy_wspolnie

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmie­wał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku[Janusz Korczak]

CO NAM DAJE SAMORZĄD?

Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW:

 • Wpływ na swoje najbliższe otoczenie – spędzacie w szkole mnóstwo czasu, więc to bardzo dobrze, że możecie współdecydować o tym, jak będzie ona funkcjonować.
 • Poprawę komunikacji – dzięki działającemu samorządowi wiecie, co się dzieje w szkole, polepsza to atmo­sferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.
 • Możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce – poza zdobywaniem wiedzy na tradycyjnych lekcjach – możecie rozwijać umie­jętności pracy w grupie, ko­munikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji.
 • Naukę negocjacji i autopre­zentacji – możecie uczyć się negocjowania, hie­rarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów oraz tego w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić swoje pomysły i uwiary­godnić siebie.

Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI:

 • Sprzyja budowaniu partnerskich sto­sunków z młodzieżą, a to z ko­lei pomaga w unikaniu ostrych konfliktów, zaogniania sporów.
 • To dobra lekcja de­mokracji w praktyce – młodzi ludzie uczą się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Uczniowie najlepiej znają swo­je problemy i mechanizmy ich powstawania, dlatego obda­rzona zaufaniem grupa mło­dzieży, zwłaszcza w bardzo dużych szkołach, często jest w stanie zapobiegać im lub rozwiązywać je skuteczniej.
 • Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bar­dziej zmotywowani do nauki.
 • Dla niektórych uczniów, któ­rym nauka sprawia więcej trudności, działanie w SU daje możliwość odnalezienia swo­ich talentów i „bycia dobrym” w innych obszarach niż wyma­gana programem wiedza.
 • Uczniowie działający w SU częściej odkrywają zalety pra­cy w grupie, nie tylko w ra­mach SU, ale także podczas lekcji w klasie.

 

 (Na podstawie „Przewodnika dla opiekunów samorządów uczniowskic” wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – opracowała Kinga Wojciechowska)

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

 

 1. Kampania wyborcza

 

Kampania wyborcza do SU trwała od 1.10. – 7.10.2015r.

W wyborach mógł kandydować każdy uczeń Zespołu Szkół z klas IV – VI SP 25 oraz I – III G 41

ZGŁOSIŁO SIĘ 18 KANDYDATÓW!

Wybory odbyły się w dniu 8.10.2015r.

 

 1. Wyniki wyborów

 

Wyniki wyborów zostały ogłoszone podczas uroczystego apelu z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Oddano 288 głosów, w tym 277 ważnych.

 

 

Jakub Szymanowski 5b 17

Gracjan Falkowski 5b 19

Filip Józefiak 5b 32

Zuza Handkowska 5b 15

Kacper Cyl 5c 25

Oliwia Wilczyk 6a 47

Kajtek Szafrański 1b G 21

Paweł Nowak 1b G 45

Rafał Michalski 1d G 11

Robert Włodarczyk 1d 18

Piotr Rurek 2a G 70

Wiktoria Cielaszyk 2b G52

Natalia Polowy 2c G 56

Wiktoria Pietlicka 2c G112

 1. Zawierucha 3b G 26
 2. Orsztynowisz 3c G 102

Witold Rybarczyk 3c G 31

Paulina Rakowska 3d G 27

 

SKŁAD  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun Samorządu:

Karolina Kolasa

 

Przewodniczący:

Mikołaj Nowicki, klasa IIIA GM

 

Wiceprzewodniczący:

Oliwia Ćwiertnia, klasa IVE SP, Angelika Golak, klasa IIC GM.

 

Członkowie:

Gracjan Falkowski, klasa 7B SP, Julia Masztalerz, klasa 7C SP, Martyna Wawrzyniak, klasa 7C SP.

 

Pozostałe osoby startujące w wyborach będą bardzo mile widziane podczas spotkań SU.

 

 

 

„Moja wiosenna sałatka”

VIII Edycja konkursu „Moja wiosenna sałatka”. Uczniowie klas A1, B1 C1 oraz C2 wzięli udział w konkursie „Moja wiosenna sałatka. Dzieci bardzo rzetelnie przygotowały się do zadania. Dokładnie i z dużą starannością wykonywały swoją pracę. Dla wszystkich przygotowana była nagroda wręczona przez panią wicedyrektor- bardzo dziękujemy !

Święta, święta…

Święta, święta… pod takim hasłem zrealizowaliśmy projekt w naszej szkole 22 grudnia. W tym roku
spotkanie przebiegało nietypowo – dzielił nas szklany ekran, ale łączyła atmosfera.
Przypomnieliśmy sobie zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Rozmawialiśmy o tym, jak
w naszych domach kultywujemy tradycję. Uczniowie rozwijali wyobraźnię i wrażliwość poetycką,
tworząc abstrakcyjne choinki, wierszyki i opowiadania świąteczno-zimowe. Wykazywali się
zdolnościami manualno-plastycznymi, projektując wzór kubka, zakładki do książki, ozdoby świąteczne
– stroiki, zawieszki na choinkę, bileciki do prezentu. Podczas spotkań nie zabrakło też muzyki.
Powstały nagrania piosenek świątecznych, kolęd – śpiewanych, a także granych na instrumentach.
Uczniowie opracowali też ciekawostki o swojej ulubionej kolędzie, które prezentowali w formie map
myśli lub wykorzystując inne internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych.
Nasze spotkanie na Meet uświetniły szkolne Jasełka on line, przygotowane przez uczennice i uczniów
klasy 2a.
Na koniec złożyliśmy sobie życzenia, mając nadzieję, że w przyszłym roku nasze przedświąteczne
spotkanie spędzimy w szkolnej klasie.

 

 

Prośba o pomoc!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Sympatycy Naszej Szkoły!

Bardzo prosimy o pomoc!

Od dłuższego czasu, każdego dnia zmagamy się z aktami wandalizmu, każdego ranka
rozpoczynając pracę odkrywamy nowe zniszczenia na terenie boiska szkolnego.
Tym razem zniszczono posadzone wczoraj żywotniki i inne wsadzone krzewy ozdobne.
Od dłuższego też czasu niszczona jest elewacja budynków: zrywane są fragmenty tynku,
malowane graffiti, a nawet próby podpalenia.
Niszczony jest plac zabaw i ogrodzenie boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Wszelkie zniszczenia szkoła zgłasza niezwłocznie na Policję i do Straży Miejskiej.
Prosimy Państwa o czujność, jeżeli zauważycie, że coś niepokojącego dzieje się na boisku
szkolnym, a do zdarzeń tych dochodzi po zamknięciu szkoły w późnych godzinach
popołudniowych, wieczorem i w nocy, alarmujcie, zgłaszajcie.

Wszystko co robimy na terenie szkoły ma służyć nam wszystkim uczniom, rodzicom,
pracownikom i mieszkańcom Wildy, dać schronienie owadom i ptakom, cieszyć oczy i
chronić środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego

Nazwisko i imiona
1 Frankowska Oliwia Aleksandra
2 Grądzielewski Tobiasz Mariusz
3 Kaźmierczak Michał Tomasz
4 Kędzierski Jan
5 Konarczyk Maria
6 Kukuczka Franciszek
7 Lisowski Dawid
8 Szulc Oktawia Małgorzata
Najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia   –  50
Nasz placówka dysponuje wolnymi  miejscami.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Irena Pelowska

 

Lista osób zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o wypełnienie formularza potwierdzenia woli, który znajdziecie Państwo w załączeniu i przekazanie do dnia 16.04.2020 r, drogą elektroniczną na adres poczta@zs2poznan.pl 

 

 

Formularz