Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Wydarzenia i informacje

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 28 maja 2020r. Dotyczące Prób Sprawnościowych

 

Szanowni Państwo w linku przedstawiamy zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi dotyczące terminów prób sprawnościowych w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy sportowej szkoły podstawowej. Próby sprawnościowe z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędą się na boisku sportowym przy ul. Prądzyńskiego 53 w dniu 4 czerwca od godziny 14:00 według ustalonego harmonogramu, przekazanego zainteresowanym rodzicom drogą telefoniczną. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 61 833 10 10 lub drogą elektroniczną przez poczta@zs2poznan.pl

Ważna Informacja !!!

Szanowni Rodzice,

Informujemy Państwa, że dokumenty z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie trwania pandemii otrzymali Państwo za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik.

Informujemy Państwa, że dokumenty z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka z klas I do III, na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w trakcie trwania pandemii otrzymali Państwo za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik.

W przypadku podjęcia decyzji, po zapoznaniu się z treścią dokumentów o powrocie dziecka do oddziału przedszkolnego, prosimy o przesłanie skanu ankiety i podpisanych dokumentów (w tytule wiadomości proszę wpisać Powrót).

W przypadku podjęcia decyzji, po zapoznaniu się z treścią dokumentów o powrocie dziecka do klas od I do III, prosimy o przesłanie skanu ankiety i podpisanych dokumentów (w tytule wiadomości proszę wpisać Świetlica).

Skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy poczta@zs2poznan.plBrak odesłania podpisanych dokumentów będzie traktowany jako brak zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dyrektor, po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka pod opiekę do oddziału przedszkolnego i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie późniejszym niż 25 maja, i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Placówki na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do przedszkola. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia.

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałam Integracyjnymi
i Specjalnymi po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zajęcia zostają zawieszone do dnia 31 maja 2020 r .

Zarządzenie Dyrektora odnośnie oddziału przedszkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, po uzyskaniu zgody Organu prowadzącego – zajęcia oddziału przedszkolnego zostają zawieszone do dnia 24 maja 2020 r.
Zarządzenie Dyrektora w załączeniu. 

 

WYNIKI SZKOLNEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATEMATYCZNY KOMIKS”

 

W czasie nauki zdalnej w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny dla klas IV – VI „Matematyczny komiks”. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy w domu nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach, ukazanie korelacji między matematyką, a innymi dziedzinami życia codziennego, rozwijanie kreatywności i wzmacnianie wiary we własne możliwości.Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac.Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

 

I MIEJSCE

Adrian Czerwiński klasa 5d

Bartosz Mikołajczak klasa 6c

 

II MIEJSCE

Jeremi Kotliński klasa 5e

Laura Cerra 5c

 

III MIEJSCE

Oliwia Zygmunt klasa 4a

IlliaPolishko 5c

 

WYRÓŻNIENIE

Aleksander Doldasiński klasa 5b

 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma e-dyplom i ocenę z matematyki.

 

Ważny Komunikat z dnia 24.04.2020r.

Szanowni Państwo

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej informuję, że działalność szkoły zostaje czasowo ograniczona w związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19  do dnia 24 maja 2020 roku.

Wprowadzone zostało nauczanie na odległość.

Jednocześnie przypominam, że jedyna formą kontaktu ze szkołą jest droga telefoniczna każdego dnia od 9.00 do 13. 00 pod numerem telefonu 61 833 10 10  i 728909806 oraz drogą mailową w dogodnym dla Państwa czasie pod adresem poczta@zs2poznan.pl.

 

TEREN SZKOŁY JEST ZAMKNIĘTY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY  ZAKAZ WSTĘPU NA BOISKA I KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY

NA TERENIE SZKOŁY.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapisu dzieci do klasy pierwszej.

Prowadzimy nabór do klasy ogólnodostępnej, integracyjnej i sportowej o profilu hokeja na trawie.

Rekrutacja przebiega zgodnie z harmonogramem;

od 12 kwietnia do 30 kwietnia trwa etap składnia dokumentów dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce rekrutacja: www.zs2poznan.com

 

Natomiast możliwość wypełnienia wniosku online będzie udostępniona od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 12 kwietnia.

Wymagane dokumenty:

Dzieci zamieszkujące rejon szkoły – rodzic/opiekun wypełnia tylko zgłoszenie.

Dzieci spoza rejonu szkoły – rodzic/opiekun wypełnia wniosek wraz z załącznikami.

Dzieci zgłaszane do oddziału sportowego –rodzic/opiekun wypełnia wniosek wraz
z załącznikami.

Link do informatora dla rodziców (w załączniku).

 

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno zgłoszenia, wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów, wypełnili elektronicznie i wysłali drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami)lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru).

Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru na adres: poczta@zs2poznan.pl 

Istniej również możliwość przekazania dokumentów drogą tradycyjną do skrzynki podawczej w budynku C w szkole.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną prosimy o poinformowanie
o tym placówki wysyłając e-maila na adres poczta@zs2poznan.pl

Wszelkich informacji udzielamy Państwu pod numerem telefonu 61 833 10 10 lub pod adresem e-mail: poczta@zs2poznan.pl.

PRZEPIS HUMANISTÓW NA UDANE ZDALNE NAUCZANIE:

PRZEPIS HUMANISTÓW NA UDANE ZDALNE NAUCZANIE:
SKŁADNIKI:
– SETKI GODZIN PRZEMYŚLEŃ

– TYSIĄCE WYPITYCH KAW

 

– STOSY PRZEJRZANYCH KSIĄŻEK I PORADNIKÓW

– DZIESIĄTKI ODWIEDZONYCH STRON INTERNETOWYCH

 

– WŁASNE CENTRUM DOWODZENIA

 

 

 

-MILION ZAPISANYCH SŁÓW

-OGROM WYOBRAŹNI I GENIALNYCH POMYSŁÓW

– CHWILA RELAKSU (OBOWIĄZKOWO!)

-SZCZYPTA SPOKOJU I CISZY

 

 

– GARŚĆ STALOWYCH NERWÓW

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki delikatnie wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. Następnie przelej do formy
elektronicznej bądź papierowe

 

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ: