Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Wydarzenia i informacje

Posumowanie akcji „Warto być przyzwoitym człowiekiem”

„Każdy moment jest dobry, by dobrym zacząć być” , te słowa piosenki R. Przemyk stały się mottem szkolnej akcji „Warto być przyzwoitym człowiekiem”.

 I jak zwykle mogłyśmy na Was liczyć!  Na otwartość , zaangażowanie oraz  na Waszą wrażliwość na to, co Was otacza. Nie miałyśmy wątpliwości, że jesteście przekonani o tym, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia   niezależnie od tego kim jest, co robi, jak wygląda lub w co wierzy. Dobrze też, że wiecie, iż w takich czasach jak stan epidemii, są wśród nas superbohaterowie , którzy z narażeniem zdrowia i życia pomagają innym.

Trzymamy kciuki, żeby Wasze „Słoiki” pęczniały od Dobra : )

Na szczególne podziękowania zasługują :

Jeremiasz Jop, klasa 1A

Ksawery Miliński, klasa 1A

Affan Omanić, klasa 2B

Milena Milińska, klasa 2B

Darek Mańkowski, klasa 3A

Sara Zwolińska, klasa 3A

Szymon Skorwider, klasa 3C

Julka Mucha, klasa 3D

Oliwia Zygmunt, klasa 4A

Bartek Sobczak, klasa 5B

Weronika Polcyn, klasa 5B

Nadia Suwalska, klasa 5B

Olek Doldasiński, klasa 5B

Mikołaj Mańkowski, klasa 5B

Wiktoria Macioszek, klasa 5B1

Maria Pawlaczyk, klasa 5D

Nikola Kolasińska, 6B2

Hubert Nastał, klasa 8B3

Pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi! I tak postępujmy z innymi, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Zespół pedagogów i psychologów

 

Życzenia z Okazji Dnia Dziecka

Nasi Kochani Uczniowie w Dniu Dziecka życzymy Wam,

zdrowia, spełnienia marzeń, samych słonecznych dni
miejcie wesołe buziaki, lodów w każdą niedzielę,
i prezentów wiele,niech się Wam spełnią wszystkie pragnienia,
przyjmijcie od nas z serca życzenia.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 28 maja 2020r. Dotyczące Prób Sprawnościowych

 

Szanowni Państwo w linku przedstawiamy zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi dotyczące terminów prób sprawnościowych w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy sportowej szkoły podstawowej. Próby sprawnościowe z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędą się na boisku sportowym przy ul. Prądzyńskiego 53 w dniu 4 czerwca od godziny 14:00 według ustalonego harmonogramu, przekazanego zainteresowanym rodzicom drogą telefoniczną. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 61 833 10 10 lub drogą elektroniczną przez poczta@zs2poznan.pl

Ważna Informacja !!!

Szanowni Rodzice,

Informujemy Państwa, że dokumenty z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie trwania pandemii otrzymali Państwo za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik.

Informujemy Państwa, że dokumenty z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka z klas I do III, na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w trakcie trwania pandemii otrzymali Państwo za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik.

W przypadku podjęcia decyzji, po zapoznaniu się z treścią dokumentów o powrocie dziecka do oddziału przedszkolnego, prosimy o przesłanie skanu ankiety i podpisanych dokumentów (w tytule wiadomości proszę wpisać Powrót).

W przypadku podjęcia decyzji, po zapoznaniu się z treścią dokumentów o powrocie dziecka do klas od I do III, prosimy o przesłanie skanu ankiety i podpisanych dokumentów (w tytule wiadomości proszę wpisać Świetlica).

Skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy poczta@zs2poznan.plBrak odesłania podpisanych dokumentów będzie traktowany jako brak zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dyrektor, po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora mobiDziennik) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka pod opiekę do oddziału przedszkolnego i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie późniejszym niż 25 maja, i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Placówki na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do przedszkola. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia.

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałam Integracyjnymi
i Specjalnymi po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zajęcia zostają zawieszone do dnia 31 maja 2020 r .

Zarządzenie Dyrektora odnośnie oddziału przedszkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, po uzyskaniu zgody Organu prowadzącego – zajęcia oddziału przedszkolnego zostają zawieszone do dnia 24 maja 2020 r.
Zarządzenie Dyrektora w załączeniu. 

 

WYNIKI SZKOLNEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATEMATYCZNY KOMIKS”

 

W czasie nauki zdalnej w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny dla klas IV – VI „Matematyczny komiks”. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy w domu nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach, ukazanie korelacji między matematyką, a innymi dziedzinami życia codziennego, rozwijanie kreatywności i wzmacnianie wiary we własne możliwości.Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac.Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

 

I MIEJSCE

Adrian Czerwiński klasa 5d

Bartosz Mikołajczak klasa 6c

 

II MIEJSCE

Jeremi Kotliński klasa 5e

Laura Cerra 5c

 

III MIEJSCE

Oliwia Zygmunt klasa 4a

IlliaPolishko 5c

 

WYRÓŻNIENIE

Aleksander Doldasiński klasa 5b

 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma e-dyplom i ocenę z matematyki.

 

Ważny Komunikat z dnia 24.04.2020r.

Szanowni Państwo

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej informuję, że działalność szkoły zostaje czasowo ograniczona w związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19  do dnia 24 maja 2020 roku.

Wprowadzone zostało nauczanie na odległość.

Jednocześnie przypominam, że jedyna formą kontaktu ze szkołą jest droga telefoniczna każdego dnia od 9.00 do 13. 00 pod numerem telefonu 61 833 10 10  i 728909806 oraz drogą mailową w dogodnym dla Państwa czasie pod adresem poczta@zs2poznan.pl.

 

TEREN SZKOŁY JEST ZAMKNIĘTY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY  ZAKAZ WSTĘPU NA BOISKA I KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY

NA TERENIE SZKOŁY.