Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Wydarzenia i informacje

„Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny”

W dniach 11 i 18 września uczniowie naszej szkoły wezmą udział w cyklu spotkań i warsztatów w ramach projektu „Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny”.

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży klas 4-8 szkół podstawowych instytucję Teatru na podstawie najdłużej i nieprzerwanie działającego Teatru Polskiego w Polsce.

 

Teatr Polski w Poznaniu z przesłaniem „Naród Sobie” pragnie, aby teatr i kultura teatralna była dostępna dla wszystkich – bez względu na wiek, niepełnosprawność czy miejsce zamieszkania – mówią inicjatorzy projektu. Dlatego też, z pomocą dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Poznania oraz powiatu poznańskiego, w towarzystwie wybitnych gości, pragniemy stworzyć „poradnik teatralny”. Ma to być publikacja, która ułatwi najmłodszym zrozumienie istoty teatru oraz w sposób przystępny i zrozumiały odpowie na pytania: kim jest aktor, jaką rolę pełni garderobiana, oraz opowie, jak na przestrzeni 145 lat zmieniał się najdłużej nieprzerwanie działający teatr w Polsce.

Uczestnikami projektu będą dzieci z klas 4-8 z dwóch szkół – Szkoły Podstawowej nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Strykowie

Dzięki warsztatom powstanie przewodnik, ułatwiający zrozumienie istoty teatru jako elementu kultury społecznej. Publikacja będzie kontynuacją Elementarza Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu.

Dzięki współdziałaniu i warsztatom zakładamy, że dojdzie do integracji opartej na współdziałaniu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i młodzieży pełnosprawnej, rozwiną się kreatywność i umiejętności twórcze, oraz przybliżona zostanie działalność teatralna i tematyka kulturalna – tłumaczą twórcy projektu.

Projekt współtworzony jest i realizowany z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania. Patronat medialny objęło Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Warsztaty odbędą się 11 oraz 18 września w Teatrze Polskim. Finał projektu zaplanowany jest na 20 listopada 2021.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”

 

Akcja szczepień w szkołach 

Akcja szczepień w szkołach 

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. 

Akcja szczepień w szkole będzie odbywać się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Dlaczego warto się zaszczepić? 

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych. 

Jak działa szczepionka? 

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Informacji i Promocji 

 

AKTUALIZAJCA 24.06.2021r. Harmonogram Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo

z uwagi na warunki atmosferyczne zmieniła się organizacja zakończenia roku szkolnego.

Klasy ósme  zapraszamy na godzinę 9.00 do sali gimnastycznej na  uroczystość zakończenia roku szkolnego, następnie spotkanie w salach z wychowawcami.

Pozostałe klasy zakończą rok szkolny w salach lekcyjnych z wychowawcami o godzinie 10.00.

Chłopcy z SP 25 srebrnym medalistą Igrzysk dzieci w unihokeju.

W dniu 09.06.2011 w hali POSIR C odbył się finał igrzysk unihokeja dzieci miasta Poznania.

Nasi reprezentanci zdobyli srebrny medal przerywającym ze szkołą salezjanów 1-4 oraz wygrywającą z SP nr 3 wynikiem 2-0

Trzy bramki zdobył Ksawery Mogilnicki.

Naszej drużynie gratulujemy oraz liczymy na więcej w przyszłym roku 🙂

 

Finał Igrzysk dzieci

W dniu 08.06.2021 odbył się finał Igrzysk dzieci  w unihokej dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły po zacięte walce zajęła III miejsce.

 Serdecznie gratulujemy , życzymy dalszych sukcesów .
 

Dzień Sportu

Wojewódzki Matematyczny Konkurs PROBLEMATA

Konkurs Problemata to dwuetapowy wojewódzki konkurs korespondencyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego oraz Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu są: Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 93 w Poznaniu. Celem konkursu było poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz wyłanianie talentów matematycznych wśród uczniów a także kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy
i umiejętności matematycznych.

W konkursie wziął udział uczeń naszej szkoły Amadeusz Szwarc z klasy VII f. W I etapie Amadeusz zmierzył się z zadaniami, które w znacznym stopniu przewyższały wiedzę
i umiejętności z matematyki przeznaczone dla ucznia klasy VII. W II etapie pisał pracę na wybrany temat matematyczny. Amadeusz wybrał temat: „Wielościany i ich własności”.

Dnia 21 maja 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu Problemata z krótkim wykładem Pana Prof. dr hab. Antoniego Wójcika.

Uczeń Amadeusz Szwarc zajął w tym konkursie IV miejsce.

Nasz laureat otrzymał dyplom, nagrody, a co najważniejsze punkty do rekrutacji do szkół średnich.

Serdecznie gratulujemy Amadeuszowi ogromnej wiedzy z matematyki i życzymy dalszych sukcesów.