Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

XIX MIĘDZYSZKOLNEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ