Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Lista przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.