w Poznaniu

”Wyścigi Rzędów na wesoło„

W dniu 28 maja odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych – „ Wyścigi Rzędów na wesoło”. Celem imprezy była popularyzacja rekreacyjnej roli gier i zabaw oraz propagowanie zasad „ fair – play”.