w Poznaniu

Wildecki Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych

Na stadionie MOS przy ulicy Gdańska 1 odbył się Wildecki Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych. Nasza szkoła była reprezentowana przez 12 osób. Jedną z nich był Mikołaj Borowski z klasy 6a który w ostatecznej klasyfikacji turnieju zajął II miejsce.