w Poznaniu

Najpiękniejszy na północ od Alp , renesansowy ratusz z trykającymi się koziołkami… Poznań – wszytko co najlepsze.W dniu 29 marca 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w IX Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu.  W konkursie wzięło udział 55 uczniów z 15 szkół. Po raz kolejny prezentowany przez uczestników wysoki poziom wiedzy mile wszystkich zaskoczył. Jury konkursu przyznało 4 tytuły: „Małego Miłośnika Poznania 2023”, 14 miejsc pierwszych, 19 miejsc drugich, 12 miejsc trzecich oraz 4 wyróżnienia. Laureatom konkursu nagrody, dyplomy i wyróżnienia wręczali zaproszeni goście i przedstawiciele honorowych patronów konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  pan Mariusz Wiśniewski – wiceprezydent Miasta Poznania, pani Krystyna Wirkowska-Wróbel – starszy wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pani Profesor UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska kierownik Centrum Instytut Wielkopolski, Pani Dorota Bonk-Hammermeister – Radna Miasta Poznania i przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, Pan Wiesław Banaś wicedyrektor Wydziału Oświaty,  Pan Krzysztof Gmerek – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania,.

Podczas uroczystości laureaci, ich rodzice oraz zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły z klas 2 i 3 pod tytułem: „Legenda o Poznańskich Koziołkach”.

Konkurs pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i Prezydenta Miasta Poznania, Centrum Instytut Wielkopolski UAM w Poznaniu, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wspierają od wielu lat: Brama Poznania, Rada Osiedla Wilda, Wydawnictwo Miejskie Posnania, które wspomagają organizatorów w ufundowaniu nagród.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, laureatom gratulujemy ogromnej wiedzy i zapraszamy za rok!