w Poznaniu

,,Jesień nie musi być smutna”,,Jesień nie musi być smutna” – w ubiegłym tygodniu odbyły się jesienne warsztaty plastyczne dla
uczniów i rodziców i opiekunów. Bawiliśmy się wspaniale, czwartkowe popłudnie dało nam dużo
radości i pozytywnej energii 🙂