w Poznaniu

Informacja w Sprawie Zajęć od 29.04.2019r.

Szanowni Państwo Rodzice,

W dniu 29 i 30.04.2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętą we wrześniu 2018 r. organizacją pracy szkoły. Proszę aby dzieci przyszły do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem.

W kolejnych dniach od 6.05.2019 r. do końca roku szkolnego zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Magdalena Katarzyńska- Radomska