w Poznaniu

Konkurs „wiosenna kanapka”

17 kwietnia odbyła się IX edycja Konkursu „ Moja wiosenna kanapka „ w której brali udział uczniowie z klas A1, B1, B2 oraz klasy C1

Konkurs ten pozwala naszym uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz kształtować sprawność niezbędnych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem.  W nagrodę wszyscy uczniowie otrzymali wspólnie wybiorą się do kina.