w Poznaniu

Akademia Nauki i Wyobraźni – IV edycja

17 listopada Akademia Nauki i Wyobraźni po raz czwarty przyjęła kolejny rocznik studentów. Drugoklasiści oraz ciekawi doświadczania świata uczniowie spoza naszej szkoły w wieku 7 – 9 lat poznali ceremoniał wyższej uczelni. Z powodzeniem zaliczyli egzamin wstępny, otrzymali z rąk Rektora indeksy, zobowiązali się zdobywać wiedzę i umiejętności, zgodnie współpracować oraz dbać o dobre imię Akademii i godność studenta. Uczestnicy tegorocznych seminariów poznali właściwości podstawowych substancji chemicznych, testowali zjawiska optyczne, przeprowadzali doświadczenia z mikrobiologii, ćwiczyli umiejętność logicznego myślenia w pokoju zagadek, rozwijali wyobraźnię snując z bajarką opowieści, pogłębiali sprawność manualną w SensoMasach, zdobili zakładki do książek techniką decoupage. Wykładowcy wysoko ocenili zdobytą wiedzę i umiejętności swoich podopiecznych, dla niektórych zespołów skala ocen okazała się niewystarczająca. Wszyscy studenci otrzymali absolutorium potwierdzone dyplomem i pamiątkowym medalem. Zgodnie z uczelnianą tradycją uroczystość zakończono hymnem „Gaudeamus Igitur”, po którym poszybowały w górę studenckie birety.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe Rady Osiedla Wilda ze środków WIO.