w Poznaniu

Akademia Nauki i Wyobraźni – edycja III

Za nami trzecia już edycja Akademii Nauki i Wyobraźni. Nasi drugoklasiści oraz ich rówieśnicy z innych szkół, powitani przez Rektora uczelni p. Magdalenę Katarzyńską-Radomską, poznali smak studenckiego życia. Zdając egzamin wstępny i składając ślubowanie, w którym zobowiązali się zdobywać wiedzę i umiejętności, zgodnie współpracować oraz dbać o dobre imię Akademii i godność studenta, zapewnili sobie uczestnictwo we wszystkich seminariach. A było ich osiem, wszystkie prowadzone w formie warsztatowej. Nasi „studenci” przeprowadzili obserwacje preparatów biologicznych pod mikroskopem, wykonali zakładkę do książki metodą decupage, nagrali i zmontowali film video, przeprowadzili doświadczenia chemiczne i fizyczne, poznali tajemnicę rozchodzenia się dźwięków, przyswoili kilka sztuczek kuglarskich i cyrkowych, dotknęli zamkniętej w walizce historii Poznańskiego Czerwca, aktywnie uczestniczyli w storytelling`u prowadzonym w języku angielskim.

Zaangażowanie studentów musiało być ogromne, gdyż wykładowcy zdecydowali się dopisywać do indeksów dodatkowe plusy przy najwyższych, wyróżniających ocenach. Po udzieleniu absolutorium przez vicerektora p. Jolantę Szymkowską każdy absolwent odebrał dyplom ukończenia uczelni i pamiątkowy medal. Po dźwiękach „Gaudeamus igitur” poszybowały w górę studenckie birety.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez UMP w ramach konkursu na Lokalne Inicjatywy Osiedlowe. Honorowym gościem projektu była przewodnicząca Rady Osiedla Wilda p. Dorota Bonk-Hammermeister. Fragmenty seminariów relacjonowała na żywo telewizja WTK.

Uczelnia zamknęła na rok swoje podwoje. Ale z pewnością wrażenia i zdobyte umiejętności pozostaną w pamięci uczniów na dłużej, a rozbudzone zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy, będą dalej rozwijane.

Poznań, 18.11.2016 r.

Link do zdjęć: https://goo.gl/photos/SUqTqcqsH2fmqoax9