w Poznaniu

Pasowanie na Czytelnika

W środę 22 lutego odbyła się doniosła uroczystość – przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelniczej braci. Pierwszoklasiści poznali już wszystkie litery, regularnie odwiedzają bibliotekę w poszukiwaniu książkowych przygód, zasłużyli zatem na miano pełnoprawnych czytelników. W baśniowy świat wprowadzili najmłodszych uczniów ich starsi koledzy z kl. 6a inscenizacją „Zamieszanie w świecie bajek”. Tytułowe „zamieszanie” wprowadzili niesforni czytelnicy, którzy nie potrafili właściwie obchodzić się z książkami. Przerażeni bohaterowie bajek, uciekając przed prześladowcami, zgubili drogę i własną tożsamość. Niezbędna okazała się pomoc dzieci. Kandydaci na czytelników bezbłędnie odgadli wszystkie baśniowe postaci i tym sposobem nie tylko pomogli zaginionym wrócić do swoich domów, ale i zaliczyli swój pierwszy egzamin. Pani wicedyrektor Jolanta Szymkowska odebrała od pierwszoklasistów ślubowanie i wielką zakładką dokonała aktu pasowania. Pierwszoklasiści przyrzekli książki kochać, szanować, słuchać ich rad, wywiązywać się z obowiązków czytelnika i regularnie odwiedzać szkolną bibliotekę. Na pamiątkę dzisiejszej uroczystości każdy nowy czytelnik otrzymał pamiątkowy dyplom.