w Poznaniu

„Logopedyczny maj”

 

 

 

 

W ostatnich tygodniach, w naszej szkole, realizowany był program profilaktyki logopedycznej pt.: „Logopedyczny maj”.

Celem programu była:
– profilaktyka logopedyczna dzieci w oddziale przedszkolnym oraz klasach 1-3 w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej,
– kształtowanie prawidłowej mowy i stymulowanie jej rozwoju,
– zaangażowanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem prawidłowej wymowy,
– pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną. W ramach programu odbyły się zajęcia profilaktyczne, logorytmiczne, plastyczne oraz liczne konkursy.

Dzieci usprawniały motorykę narządów mowy, percepcję wzrokową i słuchową, koordynację słuchowo – ruchową, poznały zasady higieny jamy ustnej, usprawniały swój aparat oddechowy z pomocą własnoręcznie wykonanej dmuchajki. Na koniec programu powstała mała wystawa zdjęć zatytułowana „Śmieszne minki ćwiczącego chłopczyka i dziewczynki”, którą można obejrzeć na FB szkoły.